-->

БЕЗОПАСНОСТТА Е НАШИЯТ ТОП ПРИОРИТЕТЕксимерният лазер Schwind Amaris е лидерът в лазерно-рефрактивната хирургия в момента. Той е сред най-новите достижения в тази област, усъвършенстваните му параметри са резултат от дългогодишен на учен труд и многобройни изследвания.

Лазерът Schwind Amaris

Тъй като безопасността е нашият топ приоритет, избрахме лазера, който да осигури безпрецедентно ниво на безопасност:

- Много високата скорост на работа дава възможност на очният хирург да завърши процедурата в извънредно кратък период на време;

- Роговичната тъкан е запазена и е постигната изключително гладка повърхност;

- Докато при повечето лазери акцентът е върху бързината на работа, при Schwind Amaris се набляга едновременно и на сигурността. Свръхпрецизна система активно компенсира и най-леките движения на окото, като по този начин позиционирането на следващия лазерен импулс светкавично се коригира и наглася за възможно най-голяма безопасност и прецизност на лечението.Системата Eyetracking компенсира светкавично движенията на окото

Как се постига това?

Скоростта на работа е много висока. Тя се регулира от т.нар. Automstic Fluence Level Adjustment (AFLA), която осигурява оптимално изглаждане на роговицата. 80% от процеса се извършва с висока скорост, а за фино моделиране на роговицата ALFA автоматично превключва на по-ниска скорост. Чрез тази система и в съчетание с изключително малкия диаметър на лазерния лъч (едва 0,54 mm – няма по-фин в света), лазерът постига забележителни резултати.

По време на корекцията лазерният лъч загрява повърхността на окото. Чрез специално разработена технология за контрол на температурата (Intelligent Thermal Effect Control - ITEC), лазерът не допуска увреда на съседните роговични тъкани, дори и при най-високата скорост на работа.

Съчетанието на AFLA и ITEC играят особено важна роля за бързото и надеждно възстановяване на роговицата.

За безопасността Ви се грижи и невероятната Eye Tracking система - едно от най-важните предимства на нашия лазер. Дори при пълна концентрация очите извършват неволни движения. Те не могат да бъдат потиснати, дори когато пациентът гледа в зелената светлина. Очите извършват движения средно с 90 микрометра в милисекунда в различни посоки. Затова точното центриране и постоянното позициониране на окото е от жизнено важно значение за прецизността и безопасността на процедурата. С проследяващата система на ексимерния лазер в Очна болница „Бургас” всички движения, които окото може да направи, се отчитат и се компенсират 1 050 пъти в секунда. Няма друг лазер в света, който да извършва Еye Tracking с по-голяма скорост от тази. Т.е. отклони ли се окото, светкавично се отклонява и лазерния лъч.

Всички тези предимства на ексимерния лазер в Очна болница „Бургас” означава сигурни и прецизни резултати. Нашите пациенти се чувстват по-сигурни и по-спокойни по време на тяхното лечение.

Сбъднете
мечтата си
за 20 секунди!