Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

„Специализирана очна болница за активно лечение – Бургас” ООД („СОБАЛ-Бургас”ООД) отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: „СОБАЛ-Бургас”ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 147098760
Седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.”П.Р.Славейков”, ул.”Георги Минков” № 174
E-mail: eyehospital.burgas@mail.bg
Телефон: 0895 05 05 06
Лице за контакт: Стойка Димитрова

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

„СОБАЛ-Бургас”ООД събира и обработва Вашите лични данни, включително данните, касаещи здравословното Ви състояние, само и единствено за да отговори на Вашите запитвания. За целта давате изричното си съгласие с поставяне на отметка, че се съгласявате предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани за целите на изпращане на запитване.

„СОБАЛ-Бургас”ООД спазва следните принципи:

  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • ограничение на целите на обработване.

Видове данни, които Вашата компания събира

Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон).

Цел за която се събират данните: за изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги и за получаване на отговори на ваши запитвания

Информация, която събираме автоматично: информация за посещението и активността Ви в нашия уебсайт. Тази информация се събира чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, които включват "бисквитки". Целта е да се адаптира съдържанието на страницата към предпочитанията на потребителя и за оптимизиране на използването на уебсайта. Чрез тях създаваме и анонимна статистика (относно поведението на потребителя в сайта) с цел подобряване структурата и съдържанието на сайта. 

„СОБАЛ-Бургас”ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • генетични и биометрични данни, или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Срок на съхранение на личните Ви данни:

„СОБАЛ-Бургас”ООД съхранява Вашите лични данни 30 дни.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни:

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни.

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „СОБАЛ-Бургас”ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

При използване на уебсайта www.eyelaser.bg „СОБАЛ-Бургас“ ООД има право автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на клиента или партньора изпраща към сървър на „СОБАЛ-Бургас“ ООД във връзка с активността на потребителя.

Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъра на „СОБАЛ-Бургас“ ООД и може да включва IP адреса на потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница от уебсайта www.eyelaser.bg, времето, прекарано на нея и др.

В допълнение, „СОБАЛ-Бургас“ ООД съхранява IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на настоящите общи условия, в случай на възникване на правен спор.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от „СОБАЛ-Бургас”ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Вашата компания.

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от „СОБАЛ-Бургас”ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „СОБАЛ-Бургас”ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от „СОБАЛ-Бургас”ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост

Вие можете да поискате от „СОБАЛ-Бургас”ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „СОБАЛ-Бургас”ООД.